Mach3-communicatie

Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Mach3 Communicatie.

Mach3 Communicatie besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Mach3 Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website van Mach3 Communicatie. Ook kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend.

Mach3 Communicatie heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de op de website verstrekte informatie (teksten, logo's en beeldmateriaal). Niets van de op de website van Mach3 Communicatie aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van Mach3 Communicatie openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd. Citeren altijd met bronvermelding. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mach3 Communicatie.

 

Privacyverklaring

Mach3 Communicatie respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site.

Mach3 Communicatie verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier of het verzenden van een e‑mail geeft een bezoeker Mach3 Communicatie toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marktonderzoek en statistische doeleinden.

Daarnaast gaat Mach3 Communicatie er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele aanbiedingen van Mach3 Communicatie. Mach3 Communicatie verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

 

Colofon

Ontwerp

Proud - buro voor visuele communicatie - Horn

Fotografie

MCM Productions - Geleen

Tekst

Mach3 Communicatie - Gronsveld

Realisatie

Bureau Dolfijn - Gulpen

 

facebook linked-in